Redaktorzy

Na temat pracy z tekstem najczęściej wypowiadają się pisarze, ale książka swoją ostateczną postać zawdzięcza również redaktorom.