Warsztaty stacjonarne

Warsztaty stacjonarne prowadzimy w centrum Gdańska.  Proponujemy Państwu dwie opcje:

  • warsztaty sobotnie
  • warsztaty odbywające się w tygodniu.

W obu przypadkach liczba godzin poświęconych na zajęcia dydaktyczne i ćwiczenia jest taka sama.  Zajęcia sobotnie odbywają się w cyklu tygodniowym, pozostałe dwa razy w tygodniu.

OGÓLNE INFORMACJE O WARSZTATACH:

1. Temat warsztatów: Powieść – warsztaty pisarskie.

2. Miejsce prowadzenia kursu: Dyrekcyjna 4, 80-852 Gdańsk. Sposób zgłoszenia: mailowo na adres: a.pruska@bookman.com.pl

3. Wiek kursantów: osoby dorosłe

4. Maksymalna liczba osób w grupie: 10

5. Czas trwania: 12 godzin (cztery spotkania)

6. Program kursu zawiera zagadnienia takie jak: (wybór gatunku, tematyka, źródła informacji, tworzenie planu powieści i jego modyfikacje, sposób kreowania bohatera: archetypy, skaza, droga bohatera, zróżnicowanie postaci w powieści,  język powieści – jego zróżnicowanie i funkcje,  sposób budowania dialogu, narracja i jej znaczenie,  fabuła i akcja w powieści,  sposób wyboru miejsca akcji,  rola opisów w powieści,  realizm w powieści,  przygotowanie powieść do wysłania do wydawnictwa)

7. Koszt warsztatów: 590, 00 brutto (wystawiamy fakturę VAT)

8. Po odnotowanie wpłaty (w pełnej wysokości lub zaliczki wpłaconej najdalej miesiąc przed terminem kursu) uczestnikowi przekazane zostają materiały dotyczące kursu.

9. Sposób płatności: przelewem na konto:

93 1140 2004 0000 3302 7700 2800

Bookman, ul. Żaglowa 1, 80- 560 Gdańsk

Zniżki:  honorujemy Kartę do Kultury – zniżka 10%,  dwie osoby – zniżka 5% dla każdego

Dodatkowe informacje:

– na warsztatach prowadzone są ćwiczenia zarówno w czasie ich trwania, jak i w formie „zadań domowych”

– napisane przez kursantów teksty są poprawiane i omawiane

– w warsztatach mogą uczestniczyć osoby mające dopiero w planach swoją pierwszą książkę

 

REGULAMIN WARSZTATÓW: 

1. Organizatorem warsztatów jest Bookman, ul Żaglowa 1, 80-560 Gdańsk.

2. Warsztaty przeznaczone są dla osób pełnoletnich.

3. Uczestnicy warsztatów nie muszą mieć za sobą jakichkolwiek publikacji

4. Nabór chętnych trwa do dnia rozpoczęcia warsztatów, chyba że zostanie osiągnięty limit uczestników, o czym organizator poinformuje na swojej stronie.

5. Grupa uczestników warsztatu nie będzie liczyła więcej niż dziesięć osób.

6. Podczas zajęć prowadzone będą ćwiczenia, a teksty napisane przez uczestników będą omawiane.

7. Zajęcia będą odbywały się w terminie podanym w informacji o naborze.

8. Warsztaty prowadzone będą na ul. Dyrekcyjnej 6, 80-852 Gdańsk 9. Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową na adres a.pruska@bookman.com.pl