Warsztaty literackie – relacja

Gdańsk, Dolne Miasto, Inkubator Sąsiedzkiej Energii